“CICATRIUS” Treball fotogràfic de Martí Artalejo

CICATRIU: “ Senyal que deixa a la pell una ferida que ja s’ha curat “

Ferides marcades per un camí recorregut, per un destí que no sempre han escollit, per moments d’inconsciència o dificultats per navegar contra l’adversitat.

Cicatrius que el fotògraf ha anat obrint a través d’una càmera fotogràfica per mostrar a les persones, que no estem privades de llibertat, que no som tan diferents i que les nostres ferides i les seves són semblants.

Cicatrius que no es veuen perquè estan amagades i això és el que aconsegueixen aquestes fotografies, fer-nos sentir a través de la imatge dels seus protagonistes les lesions de la ferida. Emocions, anècdotes i històries de vida amb necessitat de ser escoltades per poder curar una mica més la cicatriu oberta.

Els seus protagonistes van ser els primers en voler explicar quines eren les seves cicatrius i el resultat va ser enriquidor per totes les parts. Ens adonaven que havia estat una manera de poder tancar una mica més aquesta senyal invisible a una societat que no sempre té oportunitat de veure i sentir les ferides de persones que viuen a presó.

Ferides sense cicatritzar perquè no estan curades i que al final només deixen senyals a dins de nosaltres mateixos.


"SCARS" photographic work of Martin Artalejo

SCAR "signal that leaves the skin wound that has already cured"

Injuries marked by a path to a destination that is not always chosen moments of unconsciousness or trouble navigating against adversity.

Scars that the photographer has been opened through a camera to show people that we are deprived of freedom, we are not so different and that our wounds and their are similar.

Scars that are not seen because they are hidden and this is what they get these photographs make us feel through the image of the protagonists of the wound injuries. Emotions, anecdotes and life stories that need to be listened to heal a little scar open.

Their protagonists were the first to want to explain what were his scars and the result was rewarding for all parties. We realize that it had been a way to close a little more this invisible signal to a society that does not always have a chance to see and feel the wounds of people who live in prison.

Unhealed wounds because they are not cured and ultimately leave only signals within ourselves.