Categoría 1SALT, PAS A PAS


El llibre "Salt, pas a pas" neix d´un projecte amb la intenció de posar rostre a la meva ciutat, un rostre que esdevingui el mirall de l'ànima d'aquest poble de pobles que lluita incansablement perquè es valori el seu esperit acollidor com una font d'enriquiment cultural i social, i no de fractura i empobriment. Cada dia del 2012, sense descans, la meva càmera va retratar un veí de Salt, a vegades en un espai públic: el resultat és un calidoscopi format per 366 imatges (una per cada dia d'aquest any de traspàs) que reflecteix la dimensió cosmopolita, integradora, humana i lliutadora dels habitants d'aquesta ciutat. Uns veïns orgullosos de pertànyer a Salt, ja sigui perquè hi van néixer o perquè, malgrat venir de països llunyans, en aquesta ciutat s'hi han sentit acolits com si hi haguessin nascut o viscut tota la vida.