Categoría 2FOTOPERIODISTA i FOTOGRAFIA DOCUMENTAL


Una fotografia és una imatge creada fent incidir llum sobre una superfície sensible a aquesta: tota fotografia, per tant, conté informació. Encara que una fotografia no s'hagi fet amb la intenció de comunicar, ofereix un missatge que podem interpretar, i per aquest motiu adquireix un valor documental, ja que ens proporciona dades.


"Per sobre de quansevol consideració, el fotoperiodisme té com a objectiu prioritari explicar la història que es viu en el moment en què es produeix: el fotògraf captura el temps, congela el moviment i revela l'invisible amb innigualable realitat. La meta del fotoperiodisme és explicar al lector què hi havia, clara, ràpidament i sense misteri algun, confusió o enigma"